Faglig forum

Foreldreinvolvering i mobbeforebyggende arbeid

Her finner du opptak av dagens webinar: faglig_forum_partnerskap_mot_mobbing (1080p).mp4 (sharepoint.com) 

Barns trygghet på nett 14. november 2019

Partnerskap mot mobbing i samarbeid med Barneombudet gjennomførte i april 2019 et Faglig forum med tema "Barns trygghet på nett - Hva vet vi og hva trenger vi å vite om digital mobbing?". På denne siden finner du videoopptak og presentasjoner med blant annet Trond Buland og Melina Røe fra NTNU, Elisabeth Staksrud fra UiO og Dorte Marie Søndergård fra Århus Universitet. 

Mer informasjon og presentasjoner fra seminaret finner du her

Forebyggende mobbearbeid i barnehagen 16. april 2020

Faglig forum i november 2019 hadde tema "Forebyggende mobbearbeid i barnehagen.  I seminaret oppsummerte Kjersti Botnan Larsen fra Barneombudet innspillene fra forrige Faglige forum "Barns trygghet på nett – hva vet vi og hva trenger vi å vite" og snakket om dagens situasjon for de minste og sårbare barna. Ingrid Lund (UiA) og  styrer Erlend Bakke fra Sjøstjerna barnehage presenterte Dialogmodellen for hvordan barnehagen kan samarbeide med foreldre for å forebygge, stoppe og følge opp mobbing.  Kunstnerisk innslag ved FUB-leder Einar Olav Larsen.  

Mer informasjon og presentasjoner fra seminaret finner du her

Aktivitetsplikt i barnehagen 19. november 2020

Partnerskap mot mobbing inviterer til digitalt Faglig forum 19. november med med tema "Aktivitetsplikt - nå også i barnehagen. Hva kan vi lære av erfaringene fra skolen?".  Sammen med et kompetent panel av innledere spør vi: Hva innebærer aktivitetsplikten og hvordan kan man jobbe med den i barnehagen? Hva kan vi lære av skolenes implementering og Fylkesmennenes vurderinger av aktivitetsplikten ? 

Mer informasjon og presentasjoner fra seminaret finner du her

Samiske perspektiver 8. juni 2021

Faglig forum i juni 2021 hadde tema "hvordan kan skolens arbeid med nye læreplaner bidra til å bygge ned fordommer og forebygge mobbing av samer og i samiske miljøer? "

Tre av fire unge samer har opplevd diskriminering blant annet på bakgrunn av etnisitet, kjønn og bosted. Diskrimineringen skjer i sammenheng med skole/utdanning, på internett og i møte med det offentlige, ifølge forskningsprosjektet Miha. Webinaret ser blant annet på skolen som arena for inkludering og likeverdighet, hvordan nye læreplaner kan brukes forebyggende mot samehets, og skolen som arena for arbeid mot gruppebaserte fordommer mot samer.

Mer informasjon og presentasjoner fra seminaret finner du her

Mobbeforebygging i et fellesskapsperspektiv

Faglig forum i januar 2022 hadde tema "Hvordan kan undervisningen være et viktig virkemiddel for fellesskapet?"

Behovet for å tilhøre et fellesskap og frykten for utestengelse, er grunnleggende drivkrefter i barn og unges sosiale liv. En forståelse av mobbing som sosiale prosesser på avveie, krever nye tiltak og strategier for å forebygge mobbing gjennom å bidra til at alle elever opplever at de er en del av et fellesskap. På hvilken måte kan undervisning og ledelse i skolen bidra til å bygge dette fellesskapet?

Mer informasjon og presentasjoner fra seminaret finner du her