For partnerne

Partnerskap mot mobbing er et samarbeid mellom 15 organsisajoner. Hensikten er å utvikle kompetanse lokalt om virkemidler for å forebygge, avdekke og bekjempe mobbing og krenkelser, spre informasjon og bygge lokale nettverk.

Kalender

Dokumenter

Lenker

Videorom for arbeidsgrupper

Kontakt oss

Sekretariat: Ledes av Utdanningsdirektoratet. Øvrige medlemmer er Barne- ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet.


Epost: post@udir.no, postmottak@bufdir.no, postmottak@helsedir.no