Faglig forum

Forebyggende mobbearbeid i barnehagen 16. april 2020

Partnerskap mot mobbing gjennomførte nylig et digitalt Faglig forum med tema "Forebyggende mobbearbeid i barnehagen. I seminaret oppsummerte Kjersti Botnan Larsen fra Barneombudet innspillene fra forrige Faglige forum "Barns trygghet på nett – hva vet vi og hva trenger vi å vite" og snakket om dagens situasjon for de minste og sårbare barna. Ingrid Lund (UiA) og styrer Erlend Bakke fra Sjøstjerna barnehage presenterte Dialogmodellen for hvordan barnehagen kan samarbeide med foreldre for å forebygge, stoppe og følge opp mobbing. Kunstnerisk innslag ved FUB-leder Einar Olav Larsen. Under finner du video og presentasjoner fra seminaret.

Video av seminaret på Facebook

Presentasjoner