Samiske perspektiver

Hvordan kan skolens arbeid med nye læreplaner bidra til å bygge ned fordommer og forebygge mobbing av samer og i samiske miljøer?


Tre av fire unge samer har opplevd diskriminering blant annet på bakgrunn av etnisitet, kjønn og bosted. Diskrimineringen skjer i sammenheng med skole/utdanning, på internett og i møte med det offentlige, ifølge forskningsprosjektet Miha. Webinaret ser blant annet på skolen som arena for inkludering og likeverdighet, hvordan nye læreplaner kan brukes forebyggende mot samehets, og skolen som arena for arbeid mot gruppebaserte fordommer mot samer.

Program

  • Skolen som en arena for inkludering og likeverdighet – Hvordan kan skolen bevisst arbeide med forebygging mot mobbing, rasisme og krenkende behandling – Ylva Jannok Nutti, Samisk Allaskuvla/Samisk Høyskole, Høgskolen i Kautokeino

  • Hvordan kan nye læreplaner brukes forebyggende mot samehets? – Hege Merete Somby, Høyskolen i Innlandet.

  • Sápmi i læreplaner og lærebøker: Skolen som arena for arbeid mot gruppebaserte fordommer mot samer. – Torjer Olsen og Kajsa Kemi Gjerpe, Arktisk Universitet i Tromsø

  • Fortellinger fra ombudshverdagen, i møte med skolesystemet. – Anita Lervold, Elev- Lærling og Mobbeombud fra Troms og Finnmark

  • Lansering av nettstedet «www.videltar.no» - Frida Anine Hagen, Elevorganisasjonen