Velkommen til

Partnerskap mot mobbing

Vi er 15 organisasjoner som gått sammen for å gi barn og unge et godt oppvekst- og læringsmiljø. Alle barn og unge har rett til et læringsmiljø uten mobbing.

Les mer i vår partnerskapsavtale og handlingsplan.

Faglig forum, onsdag 3. februar 1100-1330

Aktivitetsplikt – nå også i barnehagen. Hva kan vi lære av erfaringene i skolen?

Program

  • Åpning og velkommen

  • Endringer i barnehageloven fra 2021 med Arve Bjørndahl, Utdanningsdirektoratet

  • Forebyggende arbeid og forberedelse til aktivitetsplikt i barnehage med Kristine Rishaug, Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager

  • Presentasjon av Innsiktsrapporten om mobbing ved Helene Storli Aaseth fra Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager

  • Statsforvalterens vurderinger i 9A-saker – Miriam J. Ekra, og Line Duesund Svendsen, seniorrådgiver Statsforvalteren i Agder

  • Avslutning


Dersom du gikk glipp av arrangementet kan du se det i sin helhet i videoen til høyre.

Søk midler til

arbeid mot mobbing

Partnerskap mot mobbing deler hvert år ut midler til prosjekter og tiltak som bidrar til økt lokal kompetanse og bedre lokalt samarbeid mot mobbing og krenkelser.

videltar.no er en praktisk veileder for brukermedvirkning i skolen

Elever og foreldre har rett til å medvirke i sin egen, og sitt barns, skolehverdag. På denne nettsiden finner du oversikt over lover og regler, samt tips og triks til hvordan du kan bidra til bedre medvirkning på din skole.

Lik oss på Facebook og følg med på hva vi gjør

Partnere i partnerskapet