Velkommen til

Partnerskap mot mobbing

Vi er 15 organisasjoner som gått sammen for å gi barn og unge et godt oppvekst- og læringsmiljø. Alle barn og unge har rett til et læringsmiljø uten mobbing.


220812-PMM nettsak arendal.pdf

Vennskapsbånd

Det var mange som besøkte Partnerskapets stand i Arendal, og spesielt vennskapsbåndene var populære.

Takk til partnerne som bidro underveis i Arendalsuka!


Partnerskap mot mobbing presenterer:

Mobbeforebygging i et fellesskapsperspektiv

Hvordan kan undervisningen være et viktig virkemiddel for fellesskapet?

Behovet for å tilhøre et fellesskap og frykten for utestengelse, er grunnleggende drivkrefter i barn og unges sosiale liv. En forståelse av mobbing som sosiale prosesser på avveie, krever nye tiltak og strategier for å forebygge mobbing gjennom å bidra til at alle elever opplever at de er en del av et fellesskap. På hvilken måte kan undervisning og ledelse i skolen bidra til å bygge dette fellesskapet?

Her kan du høre følgende innlegg:

 • Mobbing i et fellesskapsperspektiv - stemmer i praksis og forskning
  Jorun Sandsmark, spesialrådgiver, KS

 • Fellesskapende klasseledelse og undervisning
  Selma Therese Lyng, seniorforsker, AFI/OsloMet

 • Sosial og faglig tilhørighet - en menneskerett
  Kjerstin Owren, mobbeombud, Oslo

 • Skolen som fellesskapsbygger
  Marianne Egeberg Kolobekken, rektor Fjellhamar skole, Lørenskog

 • På Tvers-konferanser
  Bodil J. Houg, leder Ombudet for barn og unge i Viken

Opptak fra webinaret kan sees i videoen til venstre.

Søk midler til

arbeid mot mobbing

Partnerskap mot mobbing deler hvert år ut midler til prosjekter og tiltak som bidrar til økt lokal kompetanse og bedre lokalt samarbeid mot mobbing og krenkelser.

Alle barn og unge skal ha et godt barnehage-, fritids- og skolemiljø uten mobbing. Dette er de voksnes ansvar. Som partnerskap forplikter vi oss til å sette mobbing på dagsorden og bidra til å utvikle kompetanse og samarbeid for å motvirke mobbing i lokalsamfunnet. Les hele avtalen her.

I videoen til høyre kan du se partnerne begrunne sin deltakelse og engasjement i partnerskapets viktige arbeid, i forbindelse med signeringen av ny avtale.

videltar.no er en praktisk veileder for brukermedvirkning i skolen

Elever og foreldre har rett til å medvirke i sin egen, og sitt barns, skolehverdag. På denne nettsiden finner du oversikt over lover og regler, samt tips og triks til hvordan du kan bidra til bedre medvirkning på din skole.

Partnere i partnerskapet