Velkommen til

Partnerskap mot mobbing

Vi er 15 organisasjoner som gått sammen for å gi barn og unge et godt oppvekst- og læringsmiljø. Alle barn og unge har rett til et læringsmiljø uten mobbing.

Les mer i vår partnerskapsavtale og handlingsplan.

Webinar om mobbeforebygging i barnehagen

16. april arrangerte partnerskapet et digitalt Faglig forum om forebyggende mobbearbeid i barnehagen.

Stortinget behandler denne våren regjeringens forslag om å lovfeste at barnehagen skal arbeide forebyggende med det psykososiale barnehagemiljøet, og innføre en aktivitetsplikt for de som arbeider i barnehagen som skal sikre at alle barna har det trygt og godt

I denne utgaven av Faglig forum presenterte Ingrid Lund Dialogmodellen for hvordan barnehagen kan samarbeide med foreldre for å forebygge, stoppe og følge opp mobbing. Kjersti Botnan Larsen fra Barneombudet oppsummerte innspillene til "Barns trygghet på nett – hva vet vi og hva trenger vi å vite" og snakket om dagens situasjon for de minste og sårbare barna.

Presentasjoner og mer informasjon om Faglig forum finner du her.

Søk midler til

arbeid mot mobbing

Partnerskap mot mobbing deler hvert år ut midler til prosjekter og tiltak som bidrar til økt lokal kompetanse og bedre lokalt samarbeid mot mobbing og krenkelser.

videltar.no er en praktisk veileder for brukermedvirkning i skolen

Elever og foreldre har rett til å medvirke i sin egen, og sitt barns, skolehverdag. På denne nettsiden finner du oversikt over lover og regler, samt tips og triks til hvordan du kan bidra til bedre medvirkning på din skole.

Lik oss på Facebook og følg med på hva vi gjør

Partnere i partnerskapet