Få hjelp

For å få hjelp mot mobbing, er det viktig at du forteller det til en voksen. Hvis du synes det er vanskelig eller flaut å fortelle at du blir mobbet eller plaget, er du ikke alene. Det er helt normalt. Men det å holde det inni seg, hjelper ikke.  Det finnes ingen regler for hvem du skal snakke med. Hvis du bli mobbet på skolen  er det viktigste at du forteller det til noen du føler deg trygg på. Det kan for eksempel være kontaktlærer, en sosiallærer eller rådgiver, rektor eller noen andre på skolen. Du kan også snakke med helsesøster. 

Les mer om hvordan du kan få hjelp til å stoppe mobbing på skolen på nullmobbing.no:  https://www.udir.no/nullmobbing/ 

Hvis du ikke får den hjelpen du trenger kan du klage til Statsforvalteren: En trygg skoledag uten mobbing | Statsforvalteren.no Du kan også be om hjelp hos Elev, læring og mobbeombudet i ditt fylke: http://www.elevombudene.no/ 

Hvis du vil snakke med noen anonymt kan du ta kontakt med chattetjenesten Snakk om mobbing http://www.snakkommobbing.no/  

Eller Kors på Halsen:: https://www.rodekors.no/tilbudene/samtaletilbud-for-barn-og-unge/ 

Hvis du lurer på hvordan du kan få slettet krenkende innhold på nettet du få råd hos Slett meg.no: https://slettmeg.no/  Husk at det er ulovlig å TA, HA eller DELE nakenbilder eller film av noen som er under 18 år. Hvis du opplever dette bør du tar kontakt med ditt lokale politi på 02800 eller dra til nærmeste politistasjon eller lensmannskontor.  Se mer om deling av bilder på https://www.politiet.no/rad/trygg-nettbruk/delbart/