Velkommen til

Partnerskap mot mobbing

Vi er 15 organisasjoner som gått sammen for å gi barn og unge et godt oppvekst- og læringsmiljø. Alle barn og unge har rett til et læringsmiljø uten mobbing.

Partnerpotten - frist 28.11

Det er midler igjen i Partnerpotten for 2022. Derfor vedtok Partnermøtet denne uka en ny frist for å søke midler. For mer informasjon om søknader til Partnerpotten, se her:

https://www.partnerskapmotmobbing.no/partnerpotten

World Anti-Bullying Forum 2023

Det er nå åpnet for å sende inn abstrakt til arrangøren. Fristen for dette er 15. desember. Se mer her: Submit an abstract - World Anti-Bullying Forum (worldantibullyingforum.com)

Faglig forum i regi av Frivillighet Norge

Tema: Hvordan kan et bedre samarbeid med frivilligheten bidra til mindre utenforskap og økt lærelyst?


Hvordan lære om mobbe-forebygging?


Partnerskap mot mobbing inviterte til debatt under Arendalsuka med følgende utgangspunkt:


Hva lærer lærere om mobbing i utdannelsen sin? Og hva skulle de som ansetter lærere ønske de hadde lært?Takk til panelet som belyste temaet fra ulike ståsteder; Frode Restad (moderator), forsker ved Oslo Met, Dag Johannes Sunde, studieleder og lærerutdanner ved OsloMet, Tarja Irene Tikkanen, professor og lærerutdanner ved UiS, Kristin Eidet Robstad, direktør oppvekst i Kristiansand kommune, Linda Fagermo Hjørnevik, rektor/enhetsleder ved Rykene oppvekstsenter i Arendal, Lars Strande Syrriste, leder av Pedagogstudentene.

Vennskapsbånd

Det var mange som besøkte Partnerskapets stand i Arendal, og spesielt vennskapsbåndene var populære.

Takk til partnerne som bidro underveis i Arendalsuka!

Partnerskap mot mobbing presenterer:

Mobbeforebygging i et fellesskapsperspektiv

Hvordan kan undervisningen være et viktig virkemiddel for fellesskapet?

Behovet for å tilhøre et fellesskap og frykten for utestengelse, er grunnleggende drivkrefter i barn og unges sosiale liv. En forståelse av mobbing som sosiale prosesser på avveie, krever nye tiltak og strategier for å forebygge mobbing gjennom å bidra til at alle elever opplever at de er en del av et fellesskap. På hvilken måte kan undervisning og ledelse i skolen bidra til å bygge dette fellesskapet?

Her kan du høre følgende innlegg:

 • Mobbing i et fellesskapsperspektiv - stemmer i praksis og forskning
  Jorun Sandsmark, spesialrådgiver, KS

 • Fellesskapende klasseledelse og undervisning
  Selma Therese Lyng, seniorforsker, AFI/OsloMet

 • Sosial og faglig tilhørighet - en menneskerett
  Kjerstin Owren, mobbeombud, Oslo

 • Skolen som fellesskapsbygger
  Marianne Egeberg Kolobekken, rektor Fjellhamar skole, Lørenskog

 • På Tvers-konferanser
  Bodil J. Houg, leder Ombudet for barn og unge i Viken

Opptak fra webinaret kan sees i videoen til venstre.

Søk midler til

arbeid mot mobbing

Partnerskap mot mobbing deler hvert år ut midler til prosjekter og tiltak som bidrar til økt lokal kompetanse og bedre lokalt samarbeid mot mobbing og krenkelser.

Alle barn og unge skal ha et godt barnehage-, fritids- og skolemiljø uten mobbing. Dette er de voksnes ansvar. Som partnerskap forplikter vi oss til å sette mobbing på dagsorden og bidra til å utvikle kompetanse og samarbeid for å motvirke mobbing i lokalsamfunnet. Les hele avtalen her.

I videoen til høyre kan du se partnerne begrunne sin deltakelse og engasjement i partnerskapets viktige arbeid, i forbindelse med signeringen av ny avtale.

videltar.no er en praktisk veileder for brukermedvirkning i skolen

Elever og foreldre har rett til å medvirke i sin egen, og sitt barns, skolehverdag. På denne nettsiden finner du oversikt over lover og regler, samt tips og triks til hvordan du kan bidra til bedre medvirkning på din skole.

Partnere i partnerskapet