Velkommen til

Partnerskap mot mobbing

Vi har gått sammen i et partnerskap for å gi barn og unge et godt lærings- og oppvekstmiljø. Alle barn og unge har rett til et læringsmiljø uten mobbing. Se hele partnerskapsavtalen her

Søk midler til

arbeid mot mobbing

Partnerskap mot mobbing deler hvert år ut midler til prosjekter og tiltak som bidrar til økt lokal kompetanse og bedre lokalt samarbeid mot mobbing og krenkelser.

videltar.no er en praktisk veileder for hvordan sikre god brukermedvirkning i skolen

Elever og foreldre har rett til å medvirke i sin egen, og sitt barns, skolehverdag. På denne nettsiden finner du oversikt over lover og regler, samt tips og triks til hvordan du kan bidra til bedre medvirkning på din skole.

Lik oss på Facebook og følg med på hva vi gjør

Partnere i partnerskapet