Velkommen til 

Partnerskap mot mobbing

Vi er 16 organisasjoner som har gått sammen for å gi barn og unge et godt oppvekst- og læringsmiljø. 

Alle barn og unge har rett til et læringsmiljø uten mobbing.  Les mer i vår partnerskapsavtale og handlingsplan

"Rasisme er overalt" - barn og unges stemmer om fordommer og rasisme

Redd Barna inviterer til gratis barnerettighetsfrokost med rapportlansering 6. mars kl. 09:00 - 10:30 på Kulturhuset i Oslo & på live-stream. 

Mer om arrangementet her: «Rasisme er overalt» - barn og unges stemmer om fordommer og rasisme - Redd Barna 

Meld deg på her: Rasisme er overalt - Redd Barna barnerettighetsfrokost og rapportlansering (office.com) 

Søk om midler fra partnerpotten - frist 5. mars 

Partnerskap mot mobbing  ønsker flere søknader om midler fra partnerpotten. Midlene tildeles til igangsetting og utprøving av tiltak og prosjekter som bidrar til å nå partnerskapets mål. Les mer om dette ved å følge fanen: https://www.partnerskapmotmobbing.no/partnerpotten


Flere elever opplever mobbing  - både i grunnskolen og på videregående

Etter flere år med relativt stabile tall i Elevundersøkelsen, viser resultatene de siste to årene en markant økning i andelen elever som opplever mobbing både i grunnskolen og i videregående utdanning. 

Les mer her: https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/analyser/2024/flere-elever-opplever-mobbing/

Her finner du resultatene og  analysebrettet:

 Elevundersøkelsen – resultater | udir.no 

Fellesorganisasjonen ny partnerorganisasjon!

Fellesorganisasjonen har blitt den sekstende partnerorganisasjonen i Partnerskap mot mobbing. Vi ønsker dem velkommen, og gleder oss til samarbeid og bidrag inn i partnerskapet!

Fellesorganisasjonen er fagforening for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. FO har nærmere 35 000 medlemmer.


Se opptak av faglig forum

Tema: Foreldreinvolvering i mobbeforebyggende arbeid

World Anti-Bullying Forum 2023 

I oktober er det nytt WABF, denne gangen i USA.

Les mer om dette her: WABF 2023 - World Anti-Bullying Forum (worldantibullyingforum.com) 

Hvordan lære om mobbe-forebygging?


Partnerskap mot mobbing inviterte til debatt under Arendalsuka med følgende utgangspunkt:


Hva lærer lærere om mobbing i utdannelsen sin? Og hva skulle de som ansetter lærere ønske de hadde lært?


Takk til panelet som belyste temaet fra ulike ståsteder; Frode Restad (moderator), forsker ved Oslo Met, Dag Johannes Sunde, studieleder og lærerutdanner ved OsloMet, Tarja Irene Tikkanen, professor og lærerutdanner ved UiS, Kristin Eidet Robstad, direktør oppvekst i Kristiansand kommune, Linda Fagermo Hjørnevik, rektor/enhetsleder ved Rykene oppvekstsenter i Arendal, Lars Strande Syrriste, leder av Pedagogstudentene.

Vennskapsbånd

Det var mange som besøkte Partnerskapets stand i Arendal, og spesielt vennskapsbåndene var populære.

Takk til partnerne som bidro underveis i Arendalsuka!

Partnerskap mot mobbing presenterer:

Mobbeforebygging i et fellesskapsperspektiv

Hvordan kan undervisningen være et viktig virkemiddel for fellesskapet?

Behovet for å tilhøre et fellesskap og frykten for utestengelse, er grunnleggende drivkrefter i barn og unges sosiale liv. En forståelse av mobbing som sosiale prosesser på avveie, krever nye tiltak og strategier for å forebygge mobbing gjennom å bidra til at alle elever opplever at de er en del av et fellesskap. På hvilken måte kan undervisning og ledelse i skolen bidra til å bygge dette fellesskapet?

Her kan du høre følgende innlegg:

Opptak fra webinaret kan sees i videoen til venstre. 

Søk midler til 

arbeid mot mobbing

Partnerskap mot mobbing deler hvert år ut midler til prosjekter og tiltak som bidrar til økt lokal kompetanse og bedre lokalt samarbeid mot mobbing og krenkelser. 

videltar.no er en praktisk veileder for brukermedvirkning i skolen

Elever og foreldre har rett til å medvirke i sin egen, og sitt barns, skolehverdag. På denne nettsiden finner du oversikt over lover og regler, samt tips og triks til hvordan du kan bidra til bedre medvirkning på din skole.

Partnere i partnerskapet