Velkommen til

Partnerskap mot mobbing

Vi er 15 organisasjoner som gått sammen for å gi barn og unge et godt oppvekst- og læringsmiljø. Alle barn og unge har rett til et læringsmiljø uten mobbing.

Les mer i vår partnerskapsavtale og handlingsplan.

Søk midler til

arbeid mot mobbing

Partnerskap mot mobbing deler hvert år ut midler til prosjekter og tiltak som bidrar til økt lokal kompetanse og bedre lokalt samarbeid mot mobbing og krenkelser.

Inviterer til faglig forum om digital mobbing

Hva vet vi, og hva trenger vi å vite om digital mobbing? Det er blant spørsmålene som stilles når Partnerskap mot mobbing inviterer til faglig forum sammen med Barneombudet.

Arrangementet finner sted i konferansesenteret Høyres Hus i Oslo 14. november, og er gratis for alle å delta på. Partnerskapet kan by på et rikholdige og spennende foredrag på denne dagssamlingen som går fra klokken 10.00 til 15.00.

Spesielt kan vi trekke frem Dorte Marie Søndergaard som er en internasjonal kapasitet innen mobbeforskning. Hun forsker på seksualisert digital praksis blant eldre barn og unge. Dette er et høyaktuelt tema, hvor blant annet Kripos nylig la frem en rapport som viser en stor økning i overgrep på nett.

Først til mølla

Målgruppen for arrangementet er ansatte i offentlig og privat sektor som jobber med tema mobbing innenfor utdanningsløpet, fra barnehage og skole til høyskoler og universitet.

– Vi har et begrenset antall plasser til denne dagssamlingen og her er det først til mølla-prinsippet som gjelder. Mobbing er et høyaktuelt tema i utdanningsløpet og erfaringsmessig er slike arrangement populære, så ikke nøl med å melde deg på, er oppfordringen fra partnerskapet.


Meld deg på faglig forum om digital mobbing. Påmeldingsfristen er 1. november


PROGRAM:

    • Kjersti Botnan Larsen, Barneombudet - Barns digitale rettigheter – fra barnekonvesjonen til praksis
    • Melina Røe og Trond Buland, NTNU – Hva forteller elevundersøkelsen oss om skolenes arbeid med digital mobbing?
    • Trond Kalhagen (KS) og Kjersti Botnan Larsen, Barneombudet – Workshop - Hva vet vi, og hva trenger vi å vite?
    • Dorte Marie Søndergaard – Mobbing, sosiale dynamikker og digitalisering
    • Barneombud Inga Bejer Engh – Refleksjoner og veien videre

videltar.no er en praktisk veileder for hvordan sikre god brukermedvirkning i skolen

Elever og foreldre har rett til å medvirke i sin egen, og sitt barns, skolehverdag. På denne nettsiden finner du oversikt over lover og regler, samt tips og triks til hvordan du kan bidra til bedre medvirkning på din skole.

Lik oss på Facebook og følg med på hva vi gjør

Partnere i partnerskapet