Velkommen til

Partnerskap mot mobbing

Vi er 15 organisasjoner som gått sammen for å gi barn og unge et godt oppvekst- og læringsmiljø. Alle barn og unge har rett til et læringsmiljø uten mobbing.

Les mer i vår partnerskapsavtale og handlingsplan.

Faglig forum 19. november er utsatt

Med bakgrunn i økende smittetall og innstramminger fra myndighetenes side, ser vi oss dessverre nødt til å utsette neste ukes faglige forum;

Aktivitetsplikt – nå også i barnehagen. Hva kan vi lære av erfaringene i skolen?

Vi ser det ikke som forsvarlig å gjennomføre en digital konferanse live i studio i Oslo, hvor det vil være utfordrende for bidragsyterne å holde tilstrekkelig avstand. I tillegg risikerer vi at mange som er påmeldt konferansen, har andre viktige oppgaver knyttet til den pågående pandemien som må prioriteres.

Derfor velger vi nå å avvente til smittetrykket blir lavere. Vi hadde gledet oss til å gjennomføre faglig forum – det kan vi fortsatt gjøre, men på et senere tidspunkt.

Vi tillater oss å sende e-post om ny dato til alle dere som er påmeldt, så snart den er klar.

Beklager utsettelsen, vi kommer tilbake og håper dere melder dere på på nytt.


Søk midler til

arbeid mot mobbing

Partnerskap mot mobbing deler hvert år ut midler til prosjekter og tiltak som bidrar til økt lokal kompetanse og bedre lokalt samarbeid mot mobbing og krenkelser.

videltar.no er en praktisk veileder for brukermedvirkning i skolen

Elever og foreldre har rett til å medvirke i sin egen, og sitt barns, skolehverdag. På denne nettsiden finner du oversikt over lover og regler, samt tips og triks til hvordan du kan bidra til bedre medvirkning på din skole.

Lik oss på Facebook og følg med på hva vi gjør

Partnere i partnerskapet