Partnerskap mot mobbing

Vi er 16 organisasjoner som har gått sammen for å gi barn og unge et godt oppvekst- og læringsmiljø. 

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt barnehage- og skolemiljø uten mobbing.  Les mer i vår partnerskapsavtale og handlingsplan

Se filmen - "Til månen på 1-2-3"

Partnerskap mot mobbing gav i 2023 støtte via partnerpotten til filmen "Til månen på 1-2-3", som tar for seg overgangen mellom hjem og barnehage. Nå er filmen lansert, og du kan se den ved å følge denne lenken Til månen på 1-2-3 (tilmaanen.no) 

Samehets, mobbing og forsoning

Partnerskap mot mobbing og Sametinget arrangerer debatt under Arendalsuka. Møt opp i Lavvoen onsdag 14. august klokka 10:00! 

Les mer om  arrangementet her: Arendalsuka - View 

Søk om midler

Det gjenstår kroner 279 000,- i partnerpotten for 2024. Neste søknadsfrist er 13. august. Les mer om våre kriterier og søknadsskjemaet som skal fylles ut her: https://www.partnerskapmotmobbing.no/partnerpotten

Dette er de presentasjonene som Partnerskap mot mobbing  brukte i forbindelse med Nordic Anti-Bullying
Organizations-møtet i Vilnius i april.

The Norwegian legislation regarding the school environment Vilnius april 2024.pdf 

Presentation NABO Vilnius April 2024.pdf 

Lærernes verktøykasse i møte med mobbing

Her finner du opptak fra forskningskaféen  med tittelen "Lærernes verktøykasse i møte med mobbing" som Utdanningsforbundet og utdanningsforskning.no arangerte.

Forskningskafe: Lærernes verktøykasse i møte med mobbing (utdanningsforbundet.no) 

Frokostseminar: Elevenes arbeidsmiljølov – Hvordan få til dialog og samarbeid?

Her kan du se opptak av frokostseminaret som Skolelederforbundet arrangerte: Frokostseminar: Elevenes arbeidsmiljølov – Hvordan få til dialog og samarbeid? – Skolelederforbundet 

"Rasisme er overalt" - barn og unges stemmer om fordommer og rasisme

Les rapporten fra Redd Barna om barn og unges opplevelse av rasisme her: Redd-Barna_RasismeErOveralt_rapport-2024.pdf (reddbarna.no) 

Mobbetallene fortsetter å øke

NTNU samfunnsforskning har nå analysert spørsmålene om mobbing i Elevundersøkelsen for skoleåret 2023/2024. 

Les mer her: Mobbetallene fortsetter å øke | udir.no 

Her finner du resultatene og  analysebrettet:

 Elevundersøkelsen – resultater | udir.no 

Fellesorganisasjonen ny partnerorganisasjon!

Fellesorganisasjonen har blitt den sekstende partnerorganisasjonen i Partnerskap mot mobbing. Vi ønsker dem velkommen, og gleder oss til samarbeid og bidrag inn i partnerskapet!

Fellesorganisasjonen er fagforening for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. FO har nærmere 35 000 medlemmer.


Se opptak av faglig forum

Tema: Foreldreinvolvering i mobbeforebyggende arbeid

World Anti-Bullying Forum 2023 

I oktober er det nytt WABF, denne gangen i USA.

Les mer om dette her: WABF 2023 - World Anti-Bullying Forum (worldantibullyingforum.com) 

Hvordan lære om mobbe-forebygging?


Partnerskap mot mobbing inviterte til debatt under Arendalsuka med følgende utgangspunkt:


Hva lærer lærere om mobbing i utdannelsen sin? Og hva skulle de som ansetter lærere ønske de hadde lært?


Takk til panelet som belyste temaet fra ulike ståsteder; Frode Restad (moderator), forsker ved Oslo Met, Dag Johannes Sunde, studieleder og lærerutdanner ved OsloMet, Tarja Irene Tikkanen, professor og lærerutdanner ved UiS, Kristin Eidet Robstad, direktør oppvekst i Kristiansand kommune, Linda Fagermo Hjørnevik, rektor/enhetsleder ved Rykene oppvekstsenter i Arendal, Lars Strande Syrriste, leder av Pedagogstudentene.

Vennskapsbånd

Det var mange som besøkte Partnerskapets stand i Arendal, og spesielt vennskapsbåndene var populære.

Takk til partnerne som bidro underveis i Arendalsuka!

Partnerskap mot mobbing presenterer:

Mobbeforebygging i et fellesskapsperspektiv

Hvordan kan undervisningen være et viktig virkemiddel for fellesskapet?

Behovet for å tilhøre et fellesskap og frykten for utestengelse, er grunnleggende drivkrefter i barn og unges sosiale liv. En forståelse av mobbing som sosiale prosesser på avveie, krever nye tiltak og strategier for å forebygge mobbing gjennom å bidra til at alle elever opplever at de er en del av et fellesskap. På hvilken måte kan undervisning og ledelse i skolen bidra til å bygge dette fellesskapet?

Her kan du høre følgende innlegg:

Opptak fra webinaret kan sees i videoen til venstre. 

Søk midler til 

arbeid mot mobbing

Partnerskap mot mobbing deler hvert år ut midler til prosjekter og tiltak som bidrar til økt lokal kompetanse og bedre lokalt samarbeid mot mobbing og krenkelser. 

videltar.no er en praktisk veileder for brukermedvirkning i skolen

Elever og foreldre har rett til å medvirke i sin egen, og sitt barns, skolehverdag. På denne nettsiden finner du oversikt over lover og regler, samt tips og triks til hvordan du kan bidra til bedre medvirkning på din skole.

Partnere i partnerskapet