Velkommen til

Partnerskap mot mobbing

Vi er 15 organisasjoner som gått sammen for å gi barn og unge et godt oppvekst- og læringsmiljø. Alle barn og unge har rett til et læringsmiljø uten mobbing.

Les mer i vår partnerskapsavtale og handlingsplan.

Webinar om mobbeforebygging i barnehagen

16. april arrangeres digitalt Faglig forum om forebyggende mobbearbeid i barnehagen.

Stortinget behandler i disse dager et lovforslag om at barnehager skal jobbe forebyggende med psykososialt miljø, og at ansatte skal ha en en aktivitetsplikt for å sikre at alle barna har det trygt og godt i barnehagen. I denne utgaven av Faglig forum vil Ingrid Lund presentere Dialogmodellen for hvordan barnehagen kan samarbeide med foreldre for å forebygge, stoppe og følge opp mobbing. Kjersti Botnan Larsen fra Barneombudet kommer også for å oppsummere innspillene til "Barns trygghet på nett – hva vet vi og hva trenger vi å vite" og snakke om dagens situasjon for de minste og sårbare barna.

Mer informasjon om program og påmelding finner du her.

Søk midler til

arbeid mot mobbing

Partnerskap mot mobbing deler hvert år ut midler til prosjekter og tiltak som bidrar til økt lokal kompetanse og bedre lokalt samarbeid mot mobbing og krenkelser.

videltar.no er en praktisk veileder for brukermedvirkning i skolen

Elever og foreldre har rett til å medvirke i sin egen, og sitt barns, skolehverdag. På denne nettsiden finner du oversikt over lover og regler, samt tips og triks til hvordan du kan bidra til bedre medvirkning på din skole.

Lik oss på Facebook og følg med på hva vi gjør

Partnere i partnerskapet