Velkommen til

Partnerskap mot mobbing

Vi er 15 organisasjoner som gått sammen for å gi barn og unge et godt oppvekst- og læringsmiljø. Alle barn og unge har rett til et læringsmiljø uten mobbing.

Les mer i vår partnerskapsavtale og handlingsplan.

Faglig forum, onsdag 3. februar 1100-13:30

Partnerskap mot mobbing inviterer til nytt faglig forum – denne gangen digitalt.
Programmet er så godt som klart og temaet denne gangen er:

Aktivitetsplikt – nå også i barnehagen. Hva kan vi lære av erfaringene i skolen?

Vi kan blant annet by på følgende i programmet:

  • Hva innebærer aktivitetsplikten i barnehagen? – Arve Bjørndahl, Utdanningsdirektoratet

  • Hvordan jobbe med aktivitetsplikt i barnehagen? – Kristine Rishaug, Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager

  • Statsforvalterens vurderinger i 9A-saker – Miriam J. Ekra, Statsforvalteren i Agder og Line Duesund Svendsen, seniorrådgiver i utdanning og barnevernsavdelingen i Agder

  • Lansering av videltar.no – Frida Anine Hagen, leder i Elevorganisasjonen

  • Samtale med aktuelle gjester – hva kan barnehagene lære av skolene for en vellykket implementering av aktivitetsplikten?

  • Oppsummering av Kjersti Botnan Larsen, Barneombudet

Påmelding
Meld deg gjerne på med en gang, eller senest innen 1. februar https://pbl.pameldingssystem.no/fagligforum

Link til arrangementet vil bli sendt på e-post i forkant.

Søk midler til

arbeid mot mobbing

Partnerskap mot mobbing deler hvert år ut midler til prosjekter og tiltak som bidrar til økt lokal kompetanse og bedre lokalt samarbeid mot mobbing og krenkelser.

videltar.no er en praktisk veileder for brukermedvirkning i skolen

Elever og foreldre har rett til å medvirke i sin egen, og sitt barns, skolehverdag. På denne nettsiden finner du oversikt over lover og regler, samt tips og triks til hvordan du kan bidra til bedre medvirkning på din skole.

Lik oss på Facebook og følg med på hva vi gjør

Partnere i partnerskapet