For partnerne

Partnerskap mot mobbing er et samarbeid mellom 15 organsisajoner. Hensikten er å utvikle kompetanse lokalt om virkemidler for å forebygge, avdekke og bekjempe mobbing og krenkelser, spre informasjon og bygge lokale nettverk.

Kalender

Dokumenter

Lenker

Videorom for arbeidsgrupper

Kontakt oss

Sekretariat: Frode Restad (9175 2727), Janne Oftedal (9522 0648).

Arbeidsgrupper:

Kompetanse: Gøril Lyngstad (9694 9672), Kari Vold Jensen (9521 4047).

Samarbeid: Trygve Beyer Olsen (9164 7911), Trond Kalhagen (9512 7349).

Formidling: Stig Kåre Brusegard (9599 6074).